Đang xử lí...

Thông báo triển khai tập huấn đăng ký học phần online và phổ biến quy chế đào tạo cho sinh viên Khóa 42 – Đại học chính quy

Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên thông báo triển khai tập huấn đăng ký học phần online và phổ biến quy chế đào tạo cho toàn thể sinh viên Khóa 42 – ĐHCQ, cụ thể như sau:

1. Thời gian:

+ 07g30 ngày 06/11/2016 (Chủ nhật) gồm các lớp: từ DH42DC001 đến DH42DC026

+ 09g30 ngày 06/11/2016 (Chủ nhật) gồm các lớp: từ DH42DC0027 đến DH42DC052

+ 13g30 ngày 06/11/2016 (Chủ nhật) gồm các lớp: từ DH42DC0053 đến DH42DC064; Tiếng Anh thương mại (DH42AV001, DH42AV002, DH42AV003); Kinh tế học ứng dụng (DH42AE001, DH42AE002); Kinh tế nông nghiệp (DH42AG001); Kinh tế chính trị (DH42KC001); Toán tài chính (DH42TF001); Thống kê kinh doanh (DH42TD001); Hệ Thống thông tin kinh doanh (DH42BI001)

+ 15g00 ngày 06/11/2016 (Chủ nhật) gồm các lớp chương trình Chất lượng cao

 

2. Địa điểm: Hội trường A1.16 (địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Đề nghị sinh viên Khóa 42 – ĐHCQ tham dự đầy đủ và đúng thời gian quy định để nghe phổ biến, tránh các sai sót trong quá trình đăng ký về sau.

Lưu ý:

- Sinh viên mang theo phiếu truy cập dành cho sinh viên để ghi chép thêm (do hướng dẫn in mặt sau phiếu rất vắn tắt).