Đang xử lí...

Thông báo hủy lịch thi môn Thẩm định dự án - Chuyên ngành Kiểm toán - Khóa 16 - VB2ĐHCQ

 

Lớp học phần

Số TC

Ngày thi

Giờ thi

Thứ

Phòng thi

Ghi chú

15D13010136201

 2

29/03/15

07g00

Chủ Nhật

B612

     Hủy

 

Ghi chú: Sinh viên sẽ được phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí xếp lịch thi sau