Đang xử lí...

Thông báo triển khai tập huấn đăng ký học phần online và phổ biến quy chế đào tạo cho sinh viên Khóa 19B – Văn bằng 2 ĐHCQ

Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên thông báo triển khai tập huấn đăng ký học phần online và phổ biến quy định có liên quan đến việc xử lý vi phạm về đăng ký học phần và đóng học phí cho sinh viên Khóa 19B – Văn bằng 2 ĐHCQ, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: lúc 15g00 ngày 05/11/2016 (thứ bảy)
  2. Địa điểm: Hội trường A1.16 (địa chỉ 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Đề nghị sinh viên Khóa 19B – VB2 ĐHCQ tham dự đầy đủ và đúng thời gian quy định để nghe phổ biến, tránh các sai sót trong quá trình đăng ký về sau.

Lưu ý:

- Sinh viên mang theo phiếu truy cập dành cho sinh viên để ghi chép thêm (do hướng dẫn in mặt sau phiếu rất vắn tắt).

- Đối vối sinh viên có văn bằng 1 của ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được miễn học kỳ thứ 1, đến sớm (trước 30 phút) để nhận phiếu thông tin truy cập dành cho sinh viên (Account) và Thẻ SV.