Đang xử lí...

Thông báo danh sách nhập học Khóa 19B - VB2 ĐHCQ, đợt 2 năm 2016

Danh sách sinh viên Khóa 19B – VB2 ĐHCQ nhập học đến ngày 24/8/2016: xem

Sinh viên xem thời khóa biểu tại website: http://khkt.ueh.edu.vn: xem

 

Mọi thắc mắc về danh sách nhập học, SV liên hệ điện thoại 08.38.230.082 + 153 (thầy Trung)