Đang xử lí...

Danh sách sinh viên Khóa 20B - Liên thông Đại học chính quy, đợt 2 năm 2015

Danh sách sinh viên: xem

Sinh viên xem thời khóa biểu trên website http://khkt.ueh.edu.vn/: xem

Mọi thắc mắc về danh sách, sinh viên liên hệ điện thoại 08.38.230.082 + 153 (gặp thầy Trung) hoặc qua E-mail: trungvt@ueh.edu.vn