Đang xử lí...

Thông báo triển khai tập huấn đăng ký học phần online và phổ biến quy chế đào tạo cho sinh viên Khóa 21 – Liên thông ĐHCQ

Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên thông báo triển khai tập huấn đăng ký học phần online và phổ biến quy chế đào tạo cho sinh viên Khóa 21 – Liên thông ĐHCQ, cụ thể như sau:

  1. Thời gian:

+ 13g30 ngày 05/11/2016: Các lớp Kế toán doanh nghiệp và Quản trị

  + 15g00 ngày 05/11/2016: các lớp Ngoại thương, Marketing, Tài chính, Ngân hàng

  1. Địa điểm: Hội trường A1.16 (địa chỉ 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Đề nghị sinh viên Khóa 21 – LT ĐHCQ tham dự đầy đủ và đúng thời gian quy định để nghe phổ biến, tránh các sai sót trong quá trình đăng ký về sau.

Lưu ý: Sinh viên mang theo phiếu truy cập dành cho sinh viên để ghi chép thêm (do hướng dẫn in mặt sau phiếu rất vắn tắt).