Đang xử lí...

Thông báo hướng dẫn xem lịch thi kết thúc học phần - LTĐHCQ

Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí là đơn vị phụ trách chính công việc xếp lịch thi kết thúc học phần. Sinh viên có thể liên hệ qua email: qlgd@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: (08) 3856 2247 Ext. 12; 15 và 22

 

Sinh viên có thể xem lịch thi theo 2 cách:

Cách 1: Sinh viên xem tại website của Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí [www.khkt.ueh.edu.vn], mục Tra cứu lịch thi: chi tiết

Cách 2: Sinh viên xem tại website của Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên [www.online.ueh.edu.vn], mục Thời khóa biểu – Lịch thi trong tài khoản cá nhân sinh viên và lọc theo năm học, học kỳ cần tìm.

 

Thời gian công bố lịch thi:

- Lịch thi của sinh viên Liên thông Đại học chính quy thường được công bố vào thời gian như sau:

- Dự kiến tổ chức thi sau 2 – 4 tuần kể từ khi kết thúc học phần;

- Lịch thi được phát hành vào ngày 20 mỗi tháng;

- Thời gian thi trong học kỳ: bố trí vào các ngày chủ nhật trong tháng;

- Thời gian thi cuối học kỳ: bố trí vào buổi tối và ngày chủ nhật.