Đang xử lí...

Thông báo số báo danh và hướng dẫn thi tuyển sinh Khóa 24.2 - Liên thông Đại học chính quy

Thí sinh dự thi Khóa 24.2 - Liên thông Đại học chính quy xem số báo danh bằng một trong hai cách sau:

- Cách 1: theo file đính kèm

+ Quản trị: xem

+ Ngoại thương: xem

+ Tài chính: xem

+ Kế toán doanh nghiệp: xem

+ Tiếng Anh thương mại: xem

- Cách 2: qua địa chỉ email thí sinh đã cung cấp: 14g00 ngày 15/11/2019 Bộ phận tuyển sinh sẽ gửi Giấy báo thi qua email thí sinh. Trường hợp, thí sinh chưa nhận được (do email không chính xác hoặc chưa cung cấp), thí sinh báo cho Trường qua Email: tuyensinh@ueh.edu.vn để Trường gửi lại.

Một số lưu ý đối với thí sinh:

Bản chính Giấy báo thi thí sinh sẽ nhận tại phòng thi: thí sinh xuất trình CMND, CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để nhận bản chính Giấy báo thi.

- Thí sinh có mặt trước giờ thi môn thứ nhất ít nhất 15 phút (cụ thể 06g45 ngày 24/11/2019) để làm thủ tục dự thi:

Stt

Chuyên ngành

Môn cơ sở ngành

07g00 - 24/11/2019

Môn chuyên ngành

09g45 - 24/11/2019

Môn cơ bản

12g45 -

24/11/2019

1

Quản trị

Quản trị học

Quản trị nguồn nhân lực

Tiếng Anh

2

Ngoại thương

Marketing căn bản

Quản trị xuất nhập khẩu

3

Tài chính

Lý thuyết tài chính

Tài chính doanh nghiệp

4

Kế toán doanh nghiệp

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính

5

Tiếng Anh thương mại

Ngữ pháp

Kỹ năng Đọc - Viết

Cơ sở văn hóa Việt Nam

(Đại cương văn hóa Việt Nam)

 

- Địa điểm thi: số 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh (vào cổng Đào Duy Từ).

- Mang thêm bút chì, tẩy (gôm) để sử dụng cho môn thi trắc nghiệm.           

- Không mang theo các tài sản có giá trị (như máy tính xách tay, điện thoại di động,…) vì các vật dụng này không được phép mang vào phòng thi và không có nơi cất giữ tại khu vực thi.

-Nếu có sai sót trên Giấy báo thi, thí sinh gửi thông tin cần điều chỉnh đến Email: tuyensinh@ueh.edu.vn, thời gian điều chỉnh: trước ngày 19/11/2019.