Đang xử lí...

Danh sách chia đợt lễ tốt nghiệp Khóa 38 – Đại học chính quy

THỜI GIAN

KHOA

21/6/2016

(08g00 – thứ Ba)

Sinh viên khóa 38, các khoa:

-  Kinh tế

- Quản trị

- Luật

Xem danh sách chia đợt: download - Sơ đồ: chi tiết

21/6/2016

 (14g00 – thứ Ba)

Sinh viên khóa 38, các khoa:

- KDQT – Marketing (Ngành,chuyên ngành: Thương mại, Ngoại thương, Marketing)

Xem danh sách chia đợt: download. - Sơ đồ: chi tiết

22/6/2016

(08g00 – thứ Tư)

Sinh viên khóa 38 các khóa:

- Tài chính

- KDQT - Marketing (ngành Kinh doanh quốc tế)

- Kế toán (chuyên ngành Kiểm toán)

Xem danh sách chia đợt: download. - Sơ đồ: chi tiết

22/6/2016

(14g00 – thứ Tư)

Sinh viên khóa 38, các khoa:

- Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)

- Du lịch

Xem danh sách chia đợt: download. - Sơ đồ: chi tiết

23/6/2016

(08g00 – thứ Năm)

Sinh viên khóa 38, các khoa:

- Toán – Thống kê

- Tài chính công

- Ngân hàng

- Hệ thống thông tin KD

Và sinh viên các khóa 35,36,37

Xem danh sách chia đợt: download. - Sơ đồ: chi tiết

24/6/2016

(08g00 – thứ Sáu)

- Sinh viên khóa 38

Chương trình Chất lượng cao (chuyên ngành: Ngân hàng, Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế, Tài chính)

Xem danh sách chia đợt: download. - Sơ đồ: chi tiết

 

Lưu ý:

-    Sinh viên phải mặc lễ phục tốt nghiệp theo quy định của trường. Sinh viên liên hệ thuê lễ phục tại đại sảnh tầng trệt, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, buổi sáng lúc 6h30, buổi chiều lúc 12h30 trong các ngày tổ chức lễ tốt nghiệp khóa 38, ĐHCQ.

-   Sinh viên có mặt tại Hội trường A1.16, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, buổi sáng lúc 7h00 và buổi chiều lúc 13h00 để điểm danh. Sinh viên đến trễ sẽ bị xóa tên khỏi danh sách xướng danh trong lễ tốt nghiệp.

-    Thời gian lễ tốt nghiệp buổi sáng dự kiến kéo dài đến khoảng 11h00 và buổi chiều dự kiến kéo dài đến khoảng 16h30. Sinh viên sắp xếp thời gian để tham dự toàn thời gian của buổi lễ.

-  Người thân tham dự lễ tốt nghiệp phải tuân thủ theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

-  Thông tin lưu ý về chụp hình trong buổi lễ tốt nghiệp

             + Để đảm bảo tính nghiêm túc, trang trọng, trật tự, ban tổ chức buổi lễ sẽ tổ chức chụp hình cho tất cả sinh viên. Các máy ảnh gia đình, cá nhân chỉ được sử dụng sau thời gian buổi lễ chính thức.

+ Tất cả sinh viên đều được chụp hình trong buổi lễ lúc lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp; mỗi sinh viên sẽ nhận 1 tấm hình qua email và 1 tấm hình nhà trường rửa tặng khổ 20x30 ép Plastic.

+ Sinh viên liên hệ nhận hình tại Phòng Công tác chính trị trong 2 ngày 27 và 28 tháng 6 năm 2016. (Buổi sáng từ 08g00 - 11g30; Chiều từ 13g30 - 16g30).

+ Để nhận file hình qua email, sinh viên vui lòng gửi mail về địa chỉ dpa@ueh.edu.vn, với nội dung như sau: (1) Chủ đề thư ghi rõ ngày tốt nghiệp, buổi sáng hay chiều; (2) Bên trong nội dung thư ghi rõ thông tin liên hệ (lớp, khóa, số điện thoại).

+ Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Ngô Đức Tiên - 0973317317.