Đang xử lí...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp ĐHCQ (đợt tháng 03/2017)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp các khóa ĐHCQ: chi tiết

 

Lưu ý:

1./ Sinh viên kiểm tra lại những thông tin của mình như sau:

            - Thông tin về  họ, tên, giới tính, ngày sinh , nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng QLĐT-CTSV, số điện thoại 08-38230082 – ext: 153 (thầy Trung - email: trungvt@ueh.edu.vn);

            - Thông tin về kết quả tốt nghiệp như điểm TB, xếp loại nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng QLĐT-CTSV, số điện thoại 08-38230082 – ext: 122 ( thầy Sơn - email: nhson@ueh.edu.vn);

 

* Hạn chót để bổ sung tốt nghiệp và giải quyết khiếu nại đến hết 16g00 ngày 14/3/2017 (trong giờ hành chính).

 

2./ Thời gian nhận bổ sung đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2017 từ ngày 10/3/2017 đến 14/3/2017 (trong giờ hành chính) tại phòng A0.14 [bàn 2 - Cô Hạnh - email: nthhanh@ueh.edu.vn] phòng Quản lý đào tạo - CTSV, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM;

 

3./ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: Sinh viên có nhu cầu, vui lòng đăng ký qua email: nhson@ueh.edu.vn [Thầy Sơn]. Sinh viên sẽ nhận vào ngày 16/3/2017 trong giờ làm việc tại phòng Quản lý đào tạo - CTSV, A0.14 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3.

 

5./ Bằng tốt nghiệp: Dự kiến phát bằng từ tháng 05/2017.