Đang xử lí...

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp Khóa 39 - Đại học chính quy (tháng 5/2017)

Căn cứ Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp của Khóa 39 - Đại học chính quy (ĐHCQ), Trường thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp Khóa 39 - ĐHCQ về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp đơn:

            Toàn thể sinh viên Khóa 39 - ĐHCQ (bao gồm cả chương trình chất lượng cao)

2. Quy trình:

            2.1. Đăng ký xét tốt nghiệp: sinh viên đăng nhập vào Portal cá nhân (trang online.ueh.edu.vn), chọn “Đăng ký xét tốt nghiệp”, thực hiện các bước theo hướng dẫn;

            2.2. Đóng tiền tốt nghiệp: 300.000 đồng tại Hội trường A1.16;

            2.3. Nộp đơn xét tốt nghiệp tại Hội trường A1.16 theo lịch cụ thể sau:

Stt

Khoa/Viện

Thời gian

Ghi chú

1.

Kinh tế

8g00-11g00, 03/5/2017

 

2.

Ngân hàng

 

3.

Tài chính công

 

4.

Kinh doanh quốc tế -Marketing

13g30-16g00, 03/5/2017

 

5.

Du lịch

 

6.

Toán – Thống kê

 

7.

Kế toán

8g00-11g00, 04/5/2017

 

8.

Hệ thống thông tin kinh doanh

 

9.

Luật

 

10.

Quản trị

13g30-16g00, 04/5/2017

 

11.

Tài chính

 

3. Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm:

            3.1.  Đơn đề nghị xét tốt nghiệp (kèm 02 ảnh 4x6, 01 ảnh dán trên đơn, 01 ảnh để ngoài và ghi rõ thông tin họ tên, mã sinh viên ở mặt sau);

            3.2.  Bảng điểm tích lũy của sinh viên;

            3.3.  Biên lai đóng tiền tốt nghiệp;

4. Lưu ý:

            Nếu có thắc mắc về kết quả học tập, sinh viên nộp Đơn đề nghị kiểm tra điểm cùng với đơn xét tốt nghiệp. Trường hợp có môn học được chuyển điểm nhưng bản điểm chưa cập nhật, sinh viên nộp kèm bản photo đơn xin chuyển điểm đã được duyệt, đồng thời ghi chú "chuyển điểm" trong bảng điểm tích lũy.

            Sinh viên phải tích lũy đủ tất cả các học phần mới đủ điều kiện nộp đơn (bao gồm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét tốt nghiệp). Không nhận đơn các trường hợp chưa tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình đào tạo . 

            Sinh viên nên sử dụng trình duyệt Internet Explorer hoặc Chrome; Trường hợp không in được mẫu đơn và bảng điểm, sinh viên nhớ kiểm tra tắt chức năng Block popup.

            - Phụ trách kiểm tra điểm hệ ĐHCQ: Thầy Sơn - email: nhson@ueh.edu.vn

            - Phụ trách nhận đơn xét tốt nghiệp: Cô Hạnh - email: nthhanh@ueh.edu.vn