Đang xử lí...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp các khóa ĐHCQ, đợt tháng 5/2018 (đã cập nhật danh sách bổ sung và điểm cộng các sinh viên NCKH)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp các khóa ĐHCQ: xem danh sách

 

 

1.        Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tốt nghiệp: Sinh viên có nhu cầu sẽ nhận vào các ngày 12, 13/6/2018 theo lịch sau: xem lịch

 

2.        Bằng tốt nghiệp: theo thông báo của Phòng Quản lý đào tạo – CTSV trên website www.online.ueh.edu.vn

 

3.       Lễ tốt nghiệp (Thông tin chi tiết về thời gian đối với từng Ngành/Chuyên ngành): xem thông tin