Đang xử lí...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức đợt 4 năm 2019 (tháng 12/2019) - Đại học chính quy

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức: xem danh sách

 

1./ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:

- Sinh viên Khóa 42 - ĐHCQ nhận Hồ sơ tốt nghiệp [Bao gồm: Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Bảng điểm tốt nghiệp, Bảng điểm rèn luyện, Hồ sơ sinh viên, Giấy khen (nếu có)] theo ngành/ chuyên ngành vào ngày 19,20/12/2019: Lịch chi tiết

- Sinh viên các Khóa 37, 38, 39, 40, 41 - ĐHCQ có tên trong danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 12/2019 và có nhu cầu, vui lòng đăng ký qua email: totnghiep_dhcq@ueh.edu.vn (theo mẫu và bắt đầu từ ngày 09/12/2019). Sinh viên sẽ nhận Giấy chứng nhận theo lịch hẹn của Phòng Quản lý đào tạo – CTSV trong email phản hồi.

MẪU EMAIL ĐĂNG KÝ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

Tiêu đề email: Đăng ký nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Nội dung: (Sinh viên cung cấp các thông tin sau)

  • Mã Sinh viên: ............................................
  • Họ và Tên: ..................................................
  • Chuyên ngành: .........................................
  • Lớp: ......... Khóa học: ...............................

2./ Bằng tốt nghiệp: dự kiến phát Bằng tốt nghiệp từ ngày 24/3 đến 26/3/2020. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên website www.online.ueh.edu.vn.

Chuyên viên phụ trách: Cô Hạnh – Email: nthhanh@ueh.edu.vn

3./ Lễ tốt nghiệp đợt tháng 12/2019 được tổ chức từ ngày 24/3 đến 26/3/2020. Thông tin chi tiết về thời gian đối với từng Khóa/Hệ/Ngành/Chuyên ngành sẽ được Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên thông báo chi tiết vào lúc 16g00 ngày 10/02/2020 trên website www.daotao.ueh.edu.vnwww.online.ueh.edu.vn.