Đang xử lí...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức đợt 1 năm 2019 (tháng 3/2019) – Đại học chính quy

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức: xem danh sách

 

1./ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: Sinh viên có tên trong danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 3/2019 và có nhu cầu, vui lòng đăng ký qua email: totnghiep_dhcq@ueh.edu.vn (theo mẫu và bắt đầu từ ngày 28/3/2019). Sinh viên sẽ nhận Giấy chứng nhận theo lịch hẹn của Phòng Quản lý đào tạo – CTSV trong email phản hồi.

MẪU EMAIL ĐĂNG KÝ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

Tiêu đề email: Đăng ký nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Nội dung: (Sinh viên cung cấp các thông tin sau)

  • Mã Sinh viên: ............................................
  • Họ và Tên: ..................................................
  • Chuyên ngành: .........................................
  • Lớp: ......... Khóa học: ...............................

 

2./ Bằng tốt nghiệp: dự kiến phát bằng tốt nghiệp từ ngày 03/5/2019.

Chuyên viên phụ trách: Cô Hạnh – Email: nthhanh@ueh.edu.vn

 

3./ Lễ tốt nghiệp đợt tháng 3/2019 dự kiến tổ chức cùng Lễ tốt nghiệp Khóa 41 – ĐHCQ, thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau trên trang web online.ueh.edu.vn từ ngày 20/5/2019 đến 22/5/2019.