Đang xử lí...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức đợt 2 năm 2019 (tháng 5/2019) – Đại học chính quy

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức: xem danh sách

 

1./ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:

1.1 Sinh viên Khóa 41 -  ĐHCQ nhận Hồ sơ tốt nghiệp [Bao gồm: Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Bảng điểm tốt nghiệp, Bảng điểm rèn luyện, Hồ sơ sinh viên, Giấy khen (nếu có)] theo ngành/ chuyên ngành vào ngày 12,13/6/2019: Lịch chi tiết

1.2 Sinh viên các Khóa 37, 38, 39, 40 - ĐHCQ có tên trong danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 5/2019 và có nhu cầu, vui lòng đăng ký qua email: totnghiep_dhcq@ueh.edu.vn (theo mẫu và bắt đầu từ ngày 10/6/2019). Sinh viên sẽ nhận Giấy chứng nhận theo lịch hẹn của Phòng Quản lý đào tạo – CTSV trong email phản hồi.

MẪU EMAIL ĐĂNG KÝ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

(Dành cho các Khóa 37, 38, 39, 40 - ĐHCQ)

Tiêu đề email: Đăng ký nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Nội dung: (Sinh viên cung cấp các thông tin sau)

  • Mã Sinh viên: ............................................
  • Họ và Tên: ..................................................
  • Chuyên ngành: .........................................
  • Lớp: ......... Khóa học: ...............................

 

2./ Bằng tốt nghiệp: dự kiến phát Bằng tốt nghiệp từ ngày 04/7 đến 12/7/2019. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên website www.online.ueh.edu.vn.

Chuyên viên phụ trách: Cô Hạnh – Email: nthhanh@ueh.edu.vn

 

3./ Lễ tốt nghiệp đợt tháng 5/2019 được tổ chức từ ngày 04/7 đến 12/7/2019. Thông tin chi tiết về thời gian đối với từng Khóa/Hệ/Ngành/Chuyên ngành: xem thông tin

 

Đăng ký dự Lễ tốt nghiệp:

3.1. Sinh viên Khóa 41 – ĐHCQ KHÔNG ĐĂNG KÝ dự Lễ tốt nghiệp (Danh sách sinh viên Khóa 41 – ĐHCQ dự Lễ tốt nghiệp sẽ bao gồm toàn bộ sinh viên Khóa 41 – ĐHCQ tốt nghiệp đợt tháng 5/2019).

 

3.2. Sinh viên các Khóa hệ Đại học chính quy (Khóa 37, 38, 39, 40), Liên thông ĐHCQ, Văn bằng 2 ĐHCQ tốt nghiệp các đợt tháng 3, 4, 5/2019 vui lòng theo dõi lịch tổ chức lễ tốt nghiệp theo Khóa/Hệ/Ngành/Chuyên ngành được công bố trên. Nếu có nhu cầu đăng ký dự Lễ tốt nghiệp, sinh viên vui lòng gửi email đăng ký đến:

 

Họ tên sinh viên: ………………………………    

Ngày sinh: …………………………………

Mã số SV: ………………………………………..

Lớp: ……………   

Khóa: ………………..

Hệ: …………. (Đại học chính quy/Liên thông ĐHCQ/Văn bằng 2 ĐHCQ)

Thời gian đăng ký dự lễ tốt nghiệp: đến 16g30 ngày 14/6/2019.

Thời gian công bố danh sách chia đợt dự lễ tốt nghiệp: 16g30 ngày 21/6/2019 tại website www.online.ueh.edu.vn và www.daotao.ueh.edu.vn