Đang xử lí...

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Đại học chính quy, đợt tháng 5/2019 (cập nhật đến 11g00 ngày 06/5/2019)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Đại học chính quy: xem danh sách

Danh sách sinh viên có đăng ký xét tốt nghiệp, KHÔNG đủ điều kiện tốt nghiệp, xem bên dưới:

Khóa 37,38,39,40: xem

Khóa 41_CLC: xem

Khóa 41: xem

 

 

Lưu ý:

1./ Sinh viên kiểm tra lại thông tin về kết quả tốt nghiệp như: danh sách tốt nghiệp, điểm Trung bình tốt nghiệp, xếp hạng tốt nghiệp, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng QLĐT-CTSV, số điện thoại 028-38230082  thầy Tài - số 143, emailductaiqldt@ueh.edu.vn, cô Lan - số 141, email: ntlan@ueh.edu.vn;

 

* Hạn chót để bổ sung tốt nghiệp và giải quyết khiếu nại đến hết 16g30 ngày 10/5/2019 (trong giờ hành chính).

 

2./ Đăng ký xét tốt nghiệp bổ sung, đợt tháng 5/2019:

Thời gian: vào các ngày 08,09,10/5/2019

Hình thức: Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp theo hướng dẫn trong tài khoản www.online.ueh.edu.vn – Mục: Đăng ký xét tốt nghiệp

Lưu ý:Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, KHÔNG đăng ký tốt nghiệp sẽ KHÔNG có tên trong danh sách sinh viên tốt nghiệp.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức sẽ được công bố sau ngày 21/5/2019 trên website www.online.ueh.edu.vn.

 

3./ Giấy chứng nhận tốt nghiệp: Sinh viên theo dõi thông báo sẽ được công bố sau ngày 21/5/2019 trên website www.online.ueh.edu.vn.