Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 41 – ĐHCQ, đợt 2 năm 2019

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 10/5/2019 đến 13/5/2019

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2019;

Sinh viên đăng ký thực tập lại và viết Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 10/5/2019 đến 03/7/2019

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 15/7/2019 đến 19/7/2019

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu (1 tuần)

Khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 29/7/2019 đến 06/10/2019

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa, GVHD và sinh viên

Tuần đầu tháng 10/2019

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2020

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 08/10/2019

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa

Khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 30/10/2019

Hạn cuối khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Khoa, phòng QLĐT-CTSV

Từ 05/11/2019 đến 07/11/2019

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (trang www.online.ueh.edu.vn)

 

Từ 13/11/2019 đến 15/11/2019

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 25/11/2019

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 02/12/2019 đến 03/12/2019

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 23/3/2020 đến 31/3/2020

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết)

Ban tổ chức