Đang xử lí...

Danh sách sinh viên Đại học chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp Đợt 1 Năm 2022

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp: xem danh sách

 

Lưu ý:

 1. Sinh viên kiểm tra kết quả xét tốt nghiệp tại portal cá nhân mục “Đăng ký xét tốt nghiệp”.
 2. Trường hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng không có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2022, sinh viên gửi email đến Phòng Đào tạo (Thầy Tài: ductaiqldt@ueh.edu.vn) từ 21/01/2022 đến 16g00 ngày 24/01/2022, theo thông tin sau: 

Đề nghị hủy kết quả tốt nghiệp đợt tháng 1/2022:

 • MSSV:
 • Họ và Tên:
 • Lớp – Khóa:
 • Nội dung: Đề nghị hủy kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 1/2022.

 

 1. Sinh viên kiểm tra lại thông tin về kết quả tốt nghiệp : danh sách tốt nghiệp, điểm Trung bình tốt nghiệp, xếp hạng tốt nghiệp, nếu có thắc mắc vui lòng gửi email đến Phòng Đào tạo từ 21/01/2022 đến 16g00 ngày 24/01/2022, theo thông tin sau: 

Thắc mắc kết quả tốt nghiệp đợt tháng 1/2022:

 • MSSV:
 • Họ và Tên:
 • Lớp – Khóa:
 • Nội dung:

Phụ trách kiểm tra điểm: Thầy Tài: ductaiqldt@ueh.edu.vn.

Phụ trách kiểm tra kết quả chuẩn đầu ra, chứng chỉ: Cô Lan: ntlan@ueh.edu.vn.

Sau thời gian trên, mọi thắc mắc khiếu nại sẽ KHÔNG được giải quyết.

 1. Sinh viên nộp bổ sung chứng chỉ từ 21/01 đến 16g00 ngày 24/01/2022. Sau khi nộp bổ sung chứng chỉ, sinh viên kiểm tra danh sách tốt nghiệp công bố lúc 16g00 ngày 27/01/2022.

       5.  Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức sẽ được công bố từ 16g00 ngày 27/01/2022 trên website www.daotao.ueh.edu.vn.

       6.  Giấy chứng nhận tốt nghiệp: Sinh viên theo dõi thông báo từ 16g00 ngày 27/01/2022 trên website www.daotao.ueh.edu.vn mục ”Thông báo mới”.