Đang xử lí...

Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp VB2ĐHCQ - Đợt tháng 4/2016 (nhận bổ sung)

1.  Đối tượng nộp đơn: Sinh viên VB2ĐHCQ.

           Sinh viên đăng nhập vào hệ thống online.ueh.edu.vn, tại trang portal cá nhân.

 

2.  Chọn mục <Đăng ký xét tốt nghiệp>, sinh viên thực hiện các bước theo hướng dẫn. Thời gian đăng ký từ ngày 25/4/2016 đến 27/4/2016

 

3.  Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm:

3.1  Đơn đề nghị xét tốt nghiệp;

3.2  Bảng điểm tích lũy của sinh viên;

3.3  Hai (02) ảnh 4x6;

3.4  Phí phục vụ tốt nghiệp: 300.000 VNĐ (Sinh viên nộp tại Ngân hàng Phương Đông, xuất trình khi nộp đơn)

 

4. Thời gian nhận đơn: từ ngày 25/4/2016 đến 27/4/2016. Sinh viên đăng ký tốt nghiệp trên trang online.ueh.edu.vn trong thời gian này. Sau đó, sinh viên in hồ sơ theo mục 3 và nộp tại phòng QLĐT-CTSV theo mục 4 và 5.

 

5.   Địa điểm nhận đơn:

Sinh viên nộp đơn tại: Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (Bàn số 2 - Phòng A0.14 – tầng trệt), địa chỉ 17 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3.

Sáng : 8g00 đến 11g00                    Chiều : 13g45 đến 16g00

Khi nộp đơn và đóng lệ phí, sinh viên sẽ nhận biên lai thu lệ phí. Sinh viên lưu giữ lại biên lai để xuất trình khi phòng Quản lý đào tạo yêu cầu.

Nếu có thắc mắc về kết quả học tập, sinh viên nộp Đơn đề nghị kiểm tra điểm cùng với đơn xét tốt nghiệp. Trường hợp sinh viên có môn học được chuyển điểm mà chưa được cập nhật, sinh viên nộp kèm bản photo đơn xin chuyển điểm đã được duyệt, đồng thời ghi chú "chuyển điểm" trong bảng điểm tích lũy.

 

Lưu ý: Sinh viên phải tích lũy đủ tất cả các học phần mới đủ điều kiện nộp đơn (bao gồm cả học phần tiếng Anh chuẩn đầu ra - Áp dụng từ khóa 15 VB2ĐHCQ). Không nhận đơn các trường hợp chưa tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình đào tạo. 

           Sinh viên nên sử dụng trình duyệt Internet Explorer hoặc Chrome; Trường hợp không in được mẫu đơn và bảng điểm, sinh viên nhớ kiểm tra tắt chức năng Block popup.

           Chuyên phụ trách kiểm tra điểm: Thầy Tài – email: ductaiqldt@ueh.edu.vn

           Chuyên phụ trách nhận đơn xét tốt nghiệp: Cô Hạnh – email: nthhanh@ueh.edu.vn