Đang xử lí...

Thông báo triển khai kế hoạch thực tập và tốt nghiệp cho toàn thể sinh viên Khóa 17 – VB2 ĐHCQ

Phòng QLĐT-CTSV triển khai kế hoạch thực tập và tốt nghiệp cho toàn thể sinh viên Khóa 17 – VB2 ĐHCQ tại Hội trường B3.22 – 279 Nguyễn Tri Phương, Q10, TP.HCM vào lúc 13g30, Thứ bảy, ngày 21/5/2016.

Đề nghị sinh viên có mặt đầy đủ và đúng thời gian thông báo.