Đang xử lí...

Thông báo lịch tập huấn sinh viên tốt nghiệp các Khóa VB2 ĐHCQ, Liên thông ĐHCQ (đợt tháng 4 – 2016)

- Ngày 25/5/2016. Phòng QLĐT-CTSV tổ chức tập huấn sinh viên tốt nghiệp các khóa ĐHCQ (đợt tháng 5/2016) tại HT. B322 (địa chỉ 279 Nguyễn Tri Phương).

+ 13g30: sinh viên tốt nghiệp Khóa 16, 16B - VB2CQ;

+ 15g00: sinh viên tốt nghiệp VB2CQ các khóa trước, LTĐHCQ.

Đề nghị sinh viên có mặt đầy đủ và đúng thời gian quy định