Đang xử lí...

Danh sách chia đợt lễ tốt nghiệp Liên thông Đại học chính quy, Văn bằng 2 Đại học chính quy

+ Buổi sáng ngày 27/5/2016 (VB2K16, 16B, 17):  Chi tiết

+ Buổi chiều ngày 27/5/2016 (LT19, 18, 17, 16; VB2K15, 14, 13, 12):  Chi tiết

Lưu ý:

-         Sinh viên phải mặc lễ phục tốt nghiệp theo quy định của trường. Sinh viên liên hệ nhận lễ phục tại đại sảnh Hội trường B322, 279 Nguyễn Tri Phương, Q10 buổi sáng ngày 27/5/2016, lúc 7h00 và buổi chiều ngày 27/5/2016, lúc 13h00.

-         Sinh viên có mặt tại Hội trường B322, 279 Nguyễn Tri Phương, Q10 buổi sáng lúc 7h15 và buổi chiều lúc 13h15 ngày 27/5/2016 để điểm danh. Sinh viên đến trễ sẽ bị xóa tên khỏi danh sách xướng danh trong lễ tốt nghiệp (xem sơ đồ lễ tốt nghiệp).

-        Thời gian lễ tốt nghiệp buổi sáng dự kiến kéo dài buồi sáng đến khoảng 10h00 và buổi chiều đến khoảng 16h00, đề nghị sinh viên sắp xếp thời gian để tham dự toàn thời gian của buổi lễ.

- Để đảm bảo tính nghiêm túc, trang trọng, trật tự, ban tổ chức buổi lễ sẽ tổ chức chụp hình cho tất cả sinh viên. Các máy ảnh gia đình, cá nhân chỉ được sử dụng sau thời gian buổi lễ chính thức.

Người thân tham dự lễ tốt nghiệp phải tuân thủ theo hướng dẫn của Ban tổ chức.