Đang xử lí...

Danh sách chia đợt lễ tốt nghiệp (đợt 22/12/2017)

Danh sách chia đợt lễ tốt nghiệp sáng ngày 22/12/2017: Xem tại đây

Sơ đồ chỗ ngồi trong Hội trường A1.16: Xem tại đây

 

Lưu ý:

- Sinh viên phải mặc lễ phục tốt nghiệp theo quy định của trường. Sinh viên liên hệ thuê lễ phục tại đại sảnh tầng trệt, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, buổi sáng lúc 6h45.

- Sinh viên có mặt tại Hội trường A1.16, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, buổi sáng lúc 7h15 để điểm danh. Sinh viên đến trễ sẽ không có tên trong danh sách xướng danh lễ tốt nghiệp.

- Thời gian lễ tốt nghiệp buổi sáng dự kiến kéo dài đến khoảng 11h00, sinh viên sắp xếp thời gian để tham dự toàn thời gian của buổi lễ.

- Để đảm bảo tính nghiêm túc, trang trọng, trật tự, ban tổ chức buổi lễ sẽ tổ chức chụp hình cho tất cả sinh viên. Các máy ảnh gia đình, cá nhân chỉ được sử dụng sau thời gian buổi lễ chính thức.

- Người thân tham dự lễ tốt nghiệp phải tuân thủ theo hướng dẫn của Ban tổ chức. Người thân và sinh viên lưu ý tự bảo quản tài sản cá nhân trong buổi lễ tốt nghiệp.