Đang xử lí...

Thông báo triển khai kế hoạch thực tập và tốt nghiệp cho toàn thể sinh viên Khóa 18 – VB2ĐHCQ

Phòng QLĐT-CTSV triển khai kế hoạch thực tập và tốt nghiệp cho toàn thể sinh viên Khóa 18 – VB2CQ tại Hội trường A1.16 – 59 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3 vào lúc 13g30, thứ bảy, ngày 20/05/2017.

 

Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ và đúng thời gian trên.