Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 19B – Văn bằng 2 ĐHCQ, đợt 2 năm 2019

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 24/5/2019 đến 27/5/2019

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2019;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 24/5/2019 đến 31/5/2019

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 16/7/2019 đến 19/7/2019

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 29/7/2019 đến 02/8/2019

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Phòng trực ngoài giờ cơ sở B (phòng B3.14)

Từ 29/7/2019 đến 06/10/2019

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa, GVHD và sinh viên

Tuần đầu tháng 10/2019

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2020

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 08/10/2019

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa

Khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 30/10/2019

Hạn cuối khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Khoa, phòng QLĐT-CTSV

Từ 05/11/2019 đến 07/11/2019

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (đăng ký trực tuyến tại trang: www.online.ueh.edu.vn)

 

Ngày 12/11/2019

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

www.daotao.ueh.edu.vn

Ngày 19/11/2019

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Ngày 26/11/2019

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.online.ueh.edu.vn

08g00 ngày 27/12/2019

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết)

Ban tổ chức