Đang xử lí...

Thông báo địa điểm cấp Giấy giới thiệu thực tập - Học kỳ cuối năm 2018

Sinh viên LTĐHCQ và VB2ĐHCQ xuất trình thẻ sinh viên và xuất trình biên lai nộp học phí [hoặc sao kê tài khoản] để nhận Giấy giới thiệu thực tập (GGTTT) tại phòng trực ngoài giờ như sau:

 

 TT

 Hệ

 Ngành / Chuyên ngành

 Địa điểm

1

LTĐHCQ

 Tất cả các chuyên ngành

B3.14 – 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10

2

VB2ĐHCQ

 Tất cả các chuyên ngành

B3.14 – 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10

Thời gian: từ 18g00 đến 19g30; từ ngày 31/7/2018 đến 06/8/2018

 

Đối với sinh viên ĐHCQ, vui lòng liên hệ tại văn phòng Khoa chuyên ngành.

 

Lưu ý:

  • Sinh viên phải nêu rõ tên và địa chỉ doanh nghiệp khi xin cấp giấy giới thiệu;
  • Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp chi tiết:
  • Phân công giảng viên hướng dẫn làm khóa luận: