Đang xử lí...

Thông báo triển khai kế hoạch thực tập và tốt nghiệp cho toàn thể sinh viên Khóa 20B – LTĐHCQ

Phòng QLĐT-CTSV triển khai kế hoạch thực tập và tốt nghiệp cho toàn thể sinh viên Khóa 20B – LTĐHCQ tại Hội trường chính (A1.16 – tầng 1 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) vào lúc 15g30, thứ bảy, ngày 20/05/2017.

 

Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ và đúng thời gian trên.