Đang xử lí...

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2017 (tháng 9/2017) - LTĐHCQ

Căn cứ Kế hoạch đăng kỳ và xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2017, Trường thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2017 (tháng 9/2017) như sau:

1.      Đối tượng và thời gian nộp đơn:

Hệ

Đối tượng

Thời gian đăng ký, nộp phí và đơn

Đại học chính quy

Khóa 35,36,37,38,39

29/8 - 30/8/2017

Văn bằng 2 ĐHCQ

Khóa 15,16,16B,17,17B

24/8 - 25/8/2017

Liên thông ĐHCQ

Khóa 19,20

24/8 - 25/8/2017

2.      Quy trình:

            2.1. Đăng ký xét tốt nghiệp: sinh viên đăng nhập vào Portal cá nhân (trang online.ueh.edu.vn), chọn “Đăng ký xét tốt nghiệp”, thực hiện các bước theo hướng dẫn;

            2.2. Nộp tiền tốt nghiệp: sinh viên nộp 300.000 đồng tại Ngân hàng Phương Đông;

            2.3. Nộp đơn xét tốt nghiệp:  sinh viên nộp đơn tại Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (Phòng A0.14 - tầng trệt), địa chỉ: 17 Phạm Ngọc Thạch, quận 3.

                        Sáng : 8g00 đến 11g00                    Chiều : 13g45 đến 16g00

3.      Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm:

            3.1.  Đơn đề nghị xét tốt nghiệp (kèm 02 ảnh 4x6, 01 ảnh dán trên đơn, 01 ảnh để ngoài và ghi rõ thông tin họ tên, mã sinh viên ở mặt sau);

            3.2.  Bảng điểm tích lũy của sinh viên;

            3.3.  Biên lai đóng phí phục vụ tốt nghiệp;

4.      Lưu ý:

            Nếu có thắc mắc về kết quả học tập, sinh viên nộp Đơn đề nghị kiểm tra điểm cùng với đơn xét tốt nghiệp. Trường hợp có môn học được chuyển điểm nhưng bản điểm chưa cập nhật, sinh viên nộp kèm bản photo đơn xin chuyển điểm đã được duyệt, đồng thời ghi chú "chuyển điểm" trong bảng điểm tích lũy.

            Sinh viên phải tích lũy đủ tất cả các học phần mới đủ điều kiện nộp đơn (bao gồm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét tốt nghiệp). Không nhận đơn các trường hợp chưa tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình đào tạo . 

            Sinh viên nên sử dụng trình duyệt Internet Explorer hoặc Chrome; Trường hợp không in được mẫu đơn và bảng điểm, sinh viên nhớ kiểm tra tắt chức năng Block popup.

            - Phụ trách kiểm tra điểm hệ ĐHCQ: Thầy Sơn - email: nhson@ueh.edu.vn

            - Phụ trách kiểm tra điểm hệ LTĐHCQ, VB2ĐHCQ: Cô Uyên - email: kimuyen@ueh.edu.vn

            - Phụ trách nhận hồ sơ tốt nghiệp: Cô Lan – email: ntlan@uyeh.edu.vn