Đang xử lí...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Khóa 21 – Liên thông ĐHCQ, đợt tháng 8/2018

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Khóa 21 – Liên thông ĐHCQ: xem danh sách

 

Lưu ý:

1./ Sinh viên kiểm tra lại những thông tin của mình như sau:

            - Thông tin về  họ, tên, giới tính, ngày sinh , nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng QLĐT-CTSV, số điện thoại 028-38230082 – ext: 153 (cô Thiên Trinh - email: trinhvt@ueh.edu.vn);

            - Thông tin về kết quả tốt nghiệp như: danh sách tốt nghiệp, điểm Trung bình tốt nghiệp, xếp hạng tốt nghiệp nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng QLĐT-CTSV, số điện thoại 028-38230082  cô Lan - số 141, email: ntlan@ueh.edu.vn ,thầy Tài - số 143, emailductaiqldt@ueh.edu.vn;

 

* Hạn chót để bổ sung tốt nghiệp và giải quyết khiếu nại đến hết 16g30 ngày 17/8/2018 (trong giờ hành chính).

 

 

2./ Đăng ký xét tốt nghiệp bổ sung dành cho Khóa 21 – Liên thông ĐHCQ, đợt tháng 8/2018:

Thời gian: vào các ngày 13, 14, 15/8/2018

Hình thức: Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp theo hướng dẫn trong tài khoản www.online.ueh.edu.vn – Mục: Đăng ký xét tốt nghiệp

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức sẽ được công bố sau ngày 17/8/2018 trên website www.online.ueh.edu.vn.