Đang xử lí...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Khóa 21 – Liên thông ĐHCQ, đợt tháng 8/2018 (chính thức)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Khóa 21 – Liên thông ĐHCQ (chính thức): xem danh sách

Lưu ý:

 

1./ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: Sinh viên có tên trong danh sách sinh viên tốt nghiệp và có nhu cầu, vui lòng cung cấp thông tin chi tiết (mã sinh viên, họ tên, lớp-khóa) và đăng ký qua email: totnghiep_dhcq@ueh.edu.vn (bắt đầu từ ngày 27/8/2018). Sinh viên sẽ nhận Giấy chứng nhận theo lịch hẹn của Phòng Quản lý đào tạo – CTSV trong email phản hồi.

 

2./ Thời gian dự kiến phát bắng tốt nghiệp: từ 01/10/2018.

Sinh viên xem thông báo chi tiết từ ngày 27/9/2018 tại website online.ueh.edu.vn

 

3./ Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 8/2018 dự kiến lễ tốt nghiệp vào ngày 28/12/2018. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau trên trang web online.ueh.edu.vn từ ngày 26/11/2018 đến 30/11/2018.