Đang xử lí...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức đợt 3 năm 2018 (tháng 9/2018) – Liên thông ĐHCQ

 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức: xem danh sách

 

Lưu ý:

 

1./ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: Sinh viên có tên trong danh sách sinh viên tốt nghiệp và có nhu cầu, vui lòng cung cấp thông tin chi tiết (mã sinh viên, họ tên, lớp-khóa) và đăng ký qua email: totnghiep_dhcq@ueh.edu.vn (bắt đầu từ ngày 20/9/2018). Sinh viên sẽ nhận Giấy chứng nhận theo lịch hẹn của Phòng Quản lý đào tạo – CTSV trong email phản hồi.

Chuyên viên phụ trách: Cô Uyên – kimuyen@ueh.edu.vn

 

2./ Bằng tốt nghiệp: theo thông báo của Phòng Quản lý đào tạo – CTSV trên website www.online.ueh.edu.vn từ ngày 26/10/2018.

Chuyên viên phụ trách: Cô Hạnh – nthhanh@ueh.edu.vn

 

3./ Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9/2018 dự kiến sẽ làm lễ tốt nghiệp vào ngày 28/12/2018. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau trên trang web online.ueh.edu.vn từ ngày 26/11/2018 đến 30/11/2018.

Chuyên viên phụ trách: Cô Lan – ntlan@ueh.edu.vn