Đang xử lí...

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Liên thông ĐHCQ đợt tháng 12/2019 (cập nhật đến 11g00 ngày 12/11/2019)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Liên thông ĐHCQ: xem danh sách

Danh sách sinh viên có đăng ký xét tốt nghiệp, KHÔNG đủ điều kiện tốt nghiệp: xem danh sách

 

Lưu ý:

1./ Sinh viên kiểm tra lại thông tin về kết quả tốt nghiệp như: danh sách tốt nghiệp, điểm Trung bình tốt nghiệp, xếp hạng tốt nghiệp, nếu có thắc mắc vui lòng phản hồi qua email đến Phòng QLĐT-CTSV, theo thông tin sau:  cô Lan - email: ntlan@ueh.edu.vn, thầy Tài - emailductaiqldt@ueh.edu.vn:

 

* Hạn chót để bổ sung tốt nghiệp và giải quyết khiếu nại đến hết ngày 15/11/2019. Sau thời gian trên, mọi thắc mắc khiếu nại sẽ KHÔNG được giải quyết.

 

2./ Đăng ký xét tốt nghiệp bổ sung, đợt tháng 12/2019:

Thời gian: vào các ngày từ 12/11 đến 15/11/2019

Hình thức: Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp theo hướng dẫn trong tài khoản www.online.ueh.edu.vn – Mục: Đăng ký xét tốt nghiệp

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức sẽ được công bố sau ngày 26/11/2019 trên website www.online.ueh.edu.vn.

 

3./ Giấy chứng nhận tốt nghiệp: Sinh viên theo dõi thông báo sẽ được công bố sau ngày 26/11/2019 trên website www.online.ueh.edu.vn.