Đang xử lí...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức đợt 3 năm 2019 (tháng 9/2019) – Liên thông ĐHCQ

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức: xem danh sách

 

1./ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:

Sinh viên có tên trong danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 9/2019 và có nhu cầu, vui lòng đăng ký qua email: totnghiep_dhcq@ueh.edu.vn (theo mẫu và bắt đầu từ ngày 20/9/2019). Sinh viên sẽ nhận Giấy chứng nhận theo lịch hẹn của Phòng Quản lý đào tạo – CTSV trong email phản hồi.

 

 

MẪU EMAIL ĐĂNG KÝ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

Tiêu đề email: Đăng ký nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Nội dung: (Sinh viên cung cấp các thông tin sau)

  • Mã Sinh viên: ............................................
  • Họ và Tên: ..................................................
  • Chuyên ngành: .........................................
  • Lớp: ......... Khóa học: ...............................

 

 

2./ Bằng tốt nghiệp: dự kiến phát Bằng tốt nghiệp từ ngày 04/11/2019. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên website www.online.ueh.edu.vn.

Chuyên viên phụ trách: Cô Hạnh – Email: nthhanh@ueh.edu.vn, điện thoại: 0283 8230082 ext: 161

 

 

3./ Lễ tốt nghiệp đợt tháng 9/2019 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 27/12/2019. Thông tin chi tiết về thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và hình thức đăng ký dự Lễ sẽ được Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên thông báo trên website www.daotao.ueh.edu.vn và www.online.ueh.edu.vn  sau ngày 25/11/2019.