Đang xử lí...

Danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp Liên thông ĐHCQ, đợt tháng 9/2019 (cập nhật đến 11g00 ngày 05/9/2019)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Liên thông 2 Đại học chính quy: xem danh sách

Danh sách sinh viên có đăng ký xét tốt nghiệp, KHÔNG đủ điều kiện tốt nghiệp: xem danh sách

 

Lưu ý:

1./ Sinh viên kiểm tra lại thông tin về kết quả tốt nghiệp như: danh sách tốt nghiệp, điểm Trung bình tốt nghiệp, xếp hạng tốt nghiệp, nếu có thắc mắc vui lòng phản hồi qua email đến Phòng QLĐT-CTSV, theo thông tin sau:  thầy Tài - emailductaiqldt@ueh.edu.vn, cô Lan - email: ntlan@ueh.edu.vn;

 

* Hạn chót để bổ sung tốt nghiệp và giải quyết khiếu nại đến hết ngày 11/9/2019. Sau thời gian trên, mọi thắc mắc khiếu nại sẽ KHÔNG được giải quyết.

 

2./ Đăng ký xét tốt nghiệp bổ sung, đợt tháng 9/2019:

Thời gian: vào các ngày từ 06/9 đến 11/9/2019

Hình thức: Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp theo hướng dẫn trong tài khoản www.online.ueh.edu.vn – Mục: Đăng ký xét tốt nghiệp

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức sẽ được công bố sau ngày 20/9/2019 trên website www.online.ueh.edu.vn.

 

3./ Giấy chứng nhận tốt nghiệp: Sinh viên theo dõi thông báo sẽ được công bố sau ngày 20/9/2019 trên website www.online.ueh.edu.vn.

 

Chuyên viên phụ trách:

Thầy Tài - emailductaiqldt@ueh.edu.vn

Cô Lan - email: ntlan@ueh.edu.vn