Đang xử lí...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức đợt tháng 8/2020 – LTĐHCQ

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức: xem danh sách

 

1./ Bằng tốt nghiệp: Dự kiến phát bằng vào ngày 28/10/2020. Thông tin chi tiết về thời gian nhận bằng tốt nghiệp sẽ được thông báo trên website www.online.ueh.edu.vn vào ngày 20/10/2020.

Chuyên viên phụ trách: Cô Hạnh – Email: nthhanh@ueh.edu.vn, điện thoại: 0283 8230082 ext: 161

 

2./ Lễ tốt nghiệp: Dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 25/12/2020. Thông tin chi tiết về Lễ tốt nghiệp sẽ được thông báo trên website www.online.ueh.edu.vn vào 16g00 ngày 02/12/2020.

 

3./ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:

Sinh viên có tên trong danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 và có nhu cầu (không bắt buộc), vui lòng đăng ký qua email: totnghiep_dhcq@ueh.edu.vn (theo mẫu và bắt đầu từ ngày 18/9/2020). Sinh viên sẽ nhận Giấy chứng nhận theo lịch hẹn của Phòng Quản lý đào tạo – CTSV trong email phản hồi.

 

MẪU EMAIL ĐĂNG KÝ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

Tiêu đề email: Đăng ký nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Nội dung: (Sinh viên cung cấp các thông tin sau)

  • Mã Sinh viên: ............................................
  • Họ và Tên: ..................................................
  • Chuyên ngành: .........................................
  • Lớp: ......... Khóa học: ...............................