Đang xử lí...

Thông báo lịch triển khai kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 36 – ĐHCQ

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo của Khóa 36 – ĐHCQ, nay Phòng QLĐT-CTSV thông báo đến Các Khoa đào tạo, Ban cán sự các lớp Khóa 36 – ĐHCQ lịch triển khai kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp cho toàn thể sinh viên Khóa 36 – ĐHCQ. Địa điểm: Hội trường chính (A1.16) – 59C Nguyễn Đình Chiểu, theo lịch cụ thể như sau:

+ 17g30, Thứ Sáu, Ngày 18/10/2013 các lớp: QTKD1,2,3; QTKD7,8,9; KDQT1,2,3; TCNN4,5,6; BH; TCDN10,11,12; NH1,2,3; NH7,8,9; KT1,2,3; KT7,8,9; KT16,17,18; TTC1.

+ 15g00, Thứ Bảy, Ngày 19/10/2013 các lớp: QTKD4,5,6; QTCL1,2; TM3,4; DL1,2; MAR1,2,3; TCDN7,8,9; NH4,5,6; TCNN1,2,3; KT4,5,6; KT10,11,12; TKKD; THQL.

+ 17g30, Thứ Bảy, Ngày 19/10/2013 các lớp: Kinh tế học; Kinh tế KH-ĐT1,2,3; Kinh tế LĐ&QLNNL1,2; Kinh tế NN&PTNT; Kinh tế TĐG1,2; Kinh tế BĐS; TM1,2; NT1,2,3; TCDN1,2,3,4,5,6; CK1,2; KI1,2,3,4; KT13,14,15; LKD.

 

            Thư ký Các Khoa đào tạo thông báo cho toàn thể sinh viên các lớp Khóa 36 – ĐHCQ của Khoa quản lý tham dự đầy đủ theo thời gian và lịch phân công nêu trên.