Đang xử lí...

Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp - Khóa 35 - ĐHCQ - Đợt 1 - Năm 2013

Phần 1: Thông báo làm thẻ Cựu sinh viên: xem chi tiết

Phần 2: Hồ sơ xét tốt nghiệp

1.      Đối tượng nộp đơn: Sinh viên khóa 35 – ĐHCQ

           Sinh viên đăng nhập vào hệ thống, tại trang portal cá nhân. 

2. Đăng ký: Sinh viên chọn <Đăng ký xét tốt nghiệp>, thực hiện các bước theo hướng dẫn. Bắt đầu đăng ký từ ngày 10/5/2013 đến 15/5/2013. 

3.   Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm:

3.1  Đơn đề nghị xét tốt nghiệp (kèm 02 ảnh 4x6, 01 ảnh dán trên đơn, 01 ảnh để ngoài và ghi rõ thông tin họ tên, mã sinh viên ở mặt sau);

3.2  Bảng điểm tích lũy của sinh viên;

3.3  Lệ phí: 370.000 + 100.000 = 470.000 VNĐ

4.   Thời gian nhận đơn:

Stt

Khoa

Thời gian

Ghi chú

1

Quản trị kinh doanh

8g00–11g00, 14/5/2013

 

2

Kinh tế phát triển

14g00–16g00, 14/5/2013

 

3

Thương mại - Du lịch -Marketing

8g00–11g00, 15/5/2013

 

4

Ngân hàng

14g00–16g00, 15/5/2013

 

5

Kế toán – Kiểm toán

8g00–11g00, 16/5/2013

KT01 – KT12

 

14g00–16g00, 16/5/2013

KT13 – KT18

KI01 – KI04

6

Tài chính doanh nghiệp

8g00–11g00, 17/5/2013

 

7

Toán – Thống kê;

Hệ thống thông tin kinh doanh;

Tài chính Công;

Luật kinh tế.

14g00–16g00, 17/5/2013

 

5.   Địa điểm nhận đơn: 

Sinh viên nộp đơn tại: Hội trường chính (A1.16) – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3.

Khi nộp đơn và đóng lệ phí, sinh viên sẽ nhận biên lai thu lệ phí. Sinh viên lưu giữ lại biên lai để xuất trình khi phòng Quản lý đào tạo yêu cầu.

Nếu có thắc mắc về kết quả học tập, sinh viên nộp Đơn đề nghị kiểm tra điểm cùng với đơn xét tốt nghiệp. Trường hợp sinh viên có môn học được chuyển điểm, sinh viên nộp kèm bản photo đơn xin chuyển điểm đã được duyệt, đồng thời ghi chú "chuyển điểm" trong bảng điểm tích lũy. 

Lưu ý: Sinh viên phải tích lũy đủ tất cả các học phần mới đủ điều kiện nộp đơn. Không nhận đơn các trường hợp chưa tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình đào tạo. 

           Sinh viên nên sử dụng trình duyệt Internet Explorer hoặc Chrome; Trường hợp không in được mẫu đơn và bảng điểm, sinh viên nhớ kiểm tra tắt chức năng Block popup.