Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 37 – ĐHCQ, đợt 1 năm 2015

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 16/10/2014 đến 18/10/2014

-Phổ biến kế hoạch thực tập và tốt nghiệp;

-Giải đáp các vấn đề liên quan.

Phòng QLĐT–CTSV, Thư ký khoa, tất cả sinh viên

Từ 24/10/2014 đến 28/10/2014

-Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2015;

-Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khoá luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 25/10/2014 đến 14/11/2014

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB

Từ 11/11/2014 đến 18/11/2014

Nhận đơn huỷ học phần đã đăng ký (nếu có)

Phòng QLĐT–CTSV

Từ 24/11/2014 đến 30/11/2014

-Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu (1 tuần);

-Bàn giao danh sách thu chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC cho lớp trưởng.

Khoa, GVHD và SV (phòng QLGĐ-TKB bố trí GĐ cho khoa)

Từ 08/12/2014 đến 21/12/2014

Thi học kỳ 7 (học kỳ cuối năm 2014)

Phòng Khảo thí, các khoa, ban

Từ 05/01/2015 đến 12/4/2015

Thực tập, hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp (12 tuần)

Khoa, GVHD và sinh viên

Từ 12/02/2015 đến 25/02/2015

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Ngày 14/4/2015

Hạn cuối sinh viên nộp Khoá luận tốt nghiệp cho khoa

Khoa, GVHD và sinh viên

Từ 14/4/2015 đến 16/4/2015

Lớp trưởng nộp bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC cho khoa

Khoa, lớp trưởng

Từ 20/4/2015 đến 23/4/2015

Thư ký khoa bàn giao bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC cho phòng QLĐT-CTSV

Thư ký khoa, phòng QLĐT-CTSV

Ngày 08/5/2015

Hạn cuối khoa nộp điểm chấm Khoá luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Khoa, phòng QLĐT-CTSV

Từ 11/5/2015 đến 15/5/2015

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp

www.online.ueh.edu.vn

Từ 19/5/2015 đến 21/5/2015

Sinh viên nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (xem chi tiết lịch chia đợt nhận đơn tại www.online.ueh.edu.vn)

Phòng QLĐT-CTSV, (HTC A1.16)

Tuần đầu tháng 5/2015

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2015

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 28/5/2015

-Xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015;

-Xét học bổng học kỳ 8;

-Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp.

Hội đồng

Từ 01/6/2015 đến 03/6/2015

-Công bố danh sách tốt nghiệp;

-Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khoá trước xét tốt nghiệp chung;

-Làm thủ tục chuyển khoá cho sinh viên diện ngừng học.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 15/6/2015 đến 17/6/2015

Hoàn thành kỷ yếu sinh viên, thẻ cựu sinh viên, các bản sao chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm

Trung tâm QHDN-HTSV, phòng TC-HC

Từ 16/6/2015 đến 17/6/2015

-Tập huấn nhận bằng, quy định lễ phục, chụp ảnh trong Lễ tốt nghiệp (A1.16);

-Cấp chứng nhận tốt nghiệp, giấy khen, bảng điểm, kỷ yếu sinh viên, thẻ cựu sinh viên (A1.16).

Phòng QLĐT-CTSV, CTCT, trung tâm DVKT, QHDN-HTSV và sinh viên

Từ 23/6/2015 đến 26/6/2015

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết theo ngành)

Ban tổ chức