Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập ĐHCQ – Đợt 1 – Năm 2016

Khoa Tài chính

Sáng chủ nhật, ngày 06/12/2015, sau khi tổng kết chuỗi báo cáo ngoại khóa, sinh viên khóa K38-ĐHCQ và các khóa cũ (thực tập đợt 1); chuyên ngành Tài chính, tiếp tục tập trung tại hội trường lớn B322 (279 Nguyễn Tri Phương, Q.10), để nghe hướng dẫn  thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc làm khóa luận tốt nghiệp.

Danh sách sinh viên được phân công GVHD: chi tiết

Danh sách sinh viên CLC được phân công GVHD: chi tiết

 

Khoa Kế toán

Khoá 38 và các khóa cũ ĐHCQ chuyên ngành Kế toán:
+ Thời gian: 18g15, thứ 5, ngày 26/11/2015
+ Điạ điểm: Hội trường B.322, 279 Nguyễn Tri Phương

Kiểm toán, Kiểm toán chất lượng cao K38 và các khóa cũ:
 + Thời gian: 13g15 thứ 7, ngày 05/12/2015
 + Địa điểm: phòng B.215, 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách sinh viên được phân công GVHD: chi tiết

 

Khoa Luật

Danh sách sinh viên được phân công GVHD: chi tiết

 

Khoa Quản trị kinh doanh

Danh sách sinh viên được phân công GVHD: chi tiết

 

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế:

Kế hoạch và hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp: chi tiết

Danh sách sinh viên được phân công GVHD: chi tiết

Danh sách sinh viên được phân công GVHD - Chương trình chất lượng cao: chi tiết

Chuyên ngành Marketing:

Kế hoạch và hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp: chi tiết

Danh sách sinh viên được phân công GVHD: chi tiết

Chuyên ngành Ngoại thương:

Kế hoạch và hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp: chi tiết

Danh sách sinh viên được phân công GVHD: chi tiết

Chuyên ngành Thương mại:

Kế hoạch và hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp: chi tiết

Danh sách sinh viên được phân công GVHD: chi tiết