Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 37 – ĐHCQ - Học kỳ cuối năm 2015

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 25/5/2015 đến 28/5/2015

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2015;

Sinh viên đăng ký thực tập lại và viết Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 26/5/2015 đến 16/7/2015

Sinh viên đóng học phí thực tập lại tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 26/5/2015 đến 22/8/2015

Sinh viên đóng học phí học lại học phần tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 03/8/2015 đến 08/8/2015

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu (1 tuần)

Khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 10/8/2015 đến 01/11/2015

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (12 tuần)

Khoa, GVHD và sinh viên

Tuần đầu tháng 10/2015

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2016

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 03/11/2015

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa

Khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 19/11/2015

Hạn cuối khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Khoa, phòng QLĐT-CTSV

Từ 26/11/2015 đến 27/11/2015

Sinh viên nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (tải mẫu từ www.online.ueh.edu.vn) và ảnh làm kỷ yếu

Phòng QLĐT-CTSV (A0.15)

Ngày 10/12/2015

Xét tốt nghiệp, đợt 2 năm 2015

Hội đồng

Từ 14/12/2015 đến 18/12/2015

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.online.ueh.edu.vn

14g00 ngày 23/12/2015

Tập huấn nhận bằng, quy định lễ phục, chụp ảnh trong Lễ tốt nghiệp;

Cấp chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm, giấy khen, kỷ yếu.

Phòng QLĐT-CTSV, TC-HC, CTCT, trung tâm DVKT, QHDN-HTSV và sinh viên (A1.16)

08g00 ngày 25/12/2015

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết)

Ban tổ chức