Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập ĐHCQ – Đợt tháng 8/2015

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing:

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên. Danh sách phân công: chi tiết

Khoa Ngân hàng

Khoa Ngân hàng triển khai thực tập cho sinh viên khóa 18 Liên thông đại học (chuyên ngành Ngân hàng), khóa 37 Đại học chính quy (chuyên ngành Ngân hàng và Chứng khoán), đợt thực tập tháng 8/2015:

    + Thời gian: 15g00, ngày 08/08/2015 (Thứ 7)
    + Địa điểm: B.121 (279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10)
Khoa Kế toán:
Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên. Danh sách phân công: Kế toán, Kiểm toán