Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập ĐHCQ – Đợt 1 – Năm 2017

http://kqm.ueh.edu.vn/huong-dan-thuc-tap-tot-nghiep/Lưu ý: Thời gian thực tập: chi tiết

 

Thông tin dưới đây là do các Khoa chuyên ngành gửi cho phòng Quản lý đào tạo - CTSV. Ngoài ra, sinh viên có thể xem thông báo trực tiếp của Khoa đào tạo, tại địa chỉ website:  xem tại đây

 

Khoa Ngân hàng

Khoa sẽ có thông báo chi tiết vào đầu tháng 12/2016.

Khoa Ngân hàng trân trọng thông báo đến các bạn  sinh viên Lịch triển khai kế hoạch thực tập tốt nghiệp, phổ biến quy định yêu cầu thực tập tốt nghiệp và hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp của Khóa  39 ĐHCQ (Chuyên ngành Ngân hàng - Chứng khoán), theo lịch cụ thể:
 
 1.  Lớp NH CLC - K.39 ĐHCQ:
·  Thời gian: 15h00 Thứ Bảy ngày 17/12/2016
·  Địa điểm: Phòng B.201 - Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM
 
 2.  Lớp CK & NH - K.39 ĐHCQ:
·  Thời gian: 17h00 Thứ Bảy ngày 17/12/2016
·  Địa điểm: Hội trường B.322 - Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM
 
Do tính chất quan trọng của việc thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp, đề nghị các bạn sinh viên tham dự đầy đủ và có mặt đúng giờ.

 

Khoa Kế toán

Sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán và Kế toán công (ĐHCQ và ĐHCQ-CLC) nghe hướng dẫn thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp vào lúc 18 giờ 00, ngày 30/11/2016 [thứ 4], tại B322 - 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10.

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên theo danh sách.

Danh sách phân công (bao gồm lớp CLC): chi tiết

 

 

Khoa Tài chính

Sinh viên ĐHCQ và ĐHCQ-CLC làm khóa luận tốt nghiệp tập trung lúc 08g30 ngày 29/11/2016 (thứ 3) tại phòng B.322 - 279 Nguyễn Tri Phương - Q.10 để nghe hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập.

 

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên theo danh sách.

Danh sách phân công (bao gồm lớp CLC): chi tiết

 

Viện Du lịch

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên theo danh sách.

Danh sách phân công: chi tiết

 

Khoa Quản trị

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên theo danh sách.

Danh sách phân công gồm 3 sheet (QT=Quản trị; QTCL = Quản trị chất lượng; CLC = Quản trị - Chương trình chất lượng cao): chi tiết

 

 

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên theo danh sách.

Sinh viên tham khảo nội dung thực tập theo đường link: dưới đây

Danh sách phân công ngành Marketing: chi tiết

Danh sách phân công ngành Kinh doanh quốc tế : chi tiết

Danh sách phân công ngành Kinh doanh quốc tế - Chương trình CLC: chi tiết

Danh sách phân công ngành Ngoại thương: chi tiết

Danh sách phân công ngành Thương mại: chi tiết