Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 38 – ĐHCQ và các khóa cũ, đợt 2 năm 2016

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 38 – ĐHCQ, đợt 2 năm 2016 như sau:

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 23/5/2016 đến 26/5/2016

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2016;

Sinh viên đăng ký thực tập lại và viết Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 23/5/2016 đến 15/7/2016

Sinh viên đóng học phí thực tập lại tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 23/5/2016 đến 15/7/2016

Sinh viên đóng học phí học lại học phần tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 20/6/2016 đến 25/6/2016

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu (1 tuần)

Khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 01/8/2016 đến 23/10/2016

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (12 tuần)

Khoa, GVHD và sinh viên

Tuần đầu tháng 10/2016

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2017

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 25/10/2016

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa

Khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 17/11/2016

Hạn cuối khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Khoa, phòng QLĐT-CTSV

Từ 21/11/2016 đến 22/11/2016

Sinh viên nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (tải mẫu từ www.online.ueh.edu.vn) và ảnh làm kỷ yếu

Phòng QLĐT-CTSV (A0.14)

Ngày 01/12/2016

Xét tốt nghiệp, đợt 2 năm 2016

Hội đồng

Từ 06/12/2016 đến 08/12/2016

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.online.ueh.edu.vn

14g00 ngày 21/12/2016

Tập huấn nhận bằng, quy định lễ phục, chụp ảnh trong Lễ tốt nghiệp;

Cấp chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm, giấy khen, kỷ yếu.

Phòng QLĐT-CTSV, TC-HC, CTCT, trung tâm DVKT, QHDN-HTSV và sinh viên (A1.16)

08g00 ngày 23/12/2016

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết)

Ban tổ chức

 

Trường đề nghị các ông/bà Trưởng khoa, phòng, ban, Trưởng đơn vị liên quan, các ông/bà Thư ký khoa, ban và sinh viên Khóa 38 – ĐHCQ thực hiện tốt kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên theo số điện thoại sau:

- Tổng đài: 38.230.082 (số nội bộ 122, 124, 141, 182, 183);

- Điện thoại trực tiếp Tổ quản lý kết quả học tập: 62.726.964.