Đang xử lí...

Thông báo lịch triển khai kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp cho toàn thể sinh viên khóa 40 và khóa cũ – ĐHCQ

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo của Khóa 40 – ĐHCQ, nay Phòng QLĐT-CTSV thông báo đến sinh viên khóa 40 và khóa cũ – ĐHCQ lịch triển khai kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp.

 

Địa điểm: Hội trường chính (A1.16) – 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 theo lịch cụ thể như sau:

 

+ 17g30, thứ Tư, ngày 11/10/2017 các lớp: Kinh tế học; Kinh tế KH-Đầu tư 1,2; Quản lý nguồn nhân lực; Thẩm định giá 1,2; Kinh tế BĐS; Quản trị 1,2,3,4,5,6,7,8,9; Quản trị-CLC; QT chất lượng 1,2; Ngoại thương 1,2,3,4; Kinh doanh thương mại 1,2,3,4; Lữ hành 1,2.

 

+ 17g30, thứ Năm, ngày 12/10/2017 các lớp: Kinh doanh quốc tế 1,2; Kinh doanh quốc tế-CLC1,2,3,4,5,6; Marketing 1,2,3; Kinh doanh bảo hiểm; Tài chính 1,2,3,4,5,6,7,8,9; Tài chính-CLC1,2; Ngân hàng 1,2,3,4,5,6; Chứng khoán.

 

+ 17g30, thứ Sáu, ngày 13/10/2017 các lớp: Tài chính công 1,2,3,4; Kiểm toán 1,2; Kiểm toán-CLC1,2,3; Kế toán 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; Kế toán công 1; Thống kê kinh doanh; Tin học quản lý; Luật kinh doanh; ISB1,2,3,4,5,6.

 

Lưu ý: Sinh viên có thể sắp xếp thời gian tham dự 01 trong 03 buổi bất kỳ.