Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập ĐHCQ – Học kỳ đầu – Năm 2018

Khoa Kinh tế

Sinh viên tham dự buổi hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp: chi tiết

Danh sách giảng viên hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp (mỗi chuyên ngành 1 sheet): chi tiết

 

 

Khoa Quản trị kinh doanh

Danh sách giảng viên hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp - Chuyên ngành Quản trị: chi tiết

Danh sách giảng viên hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp - Chuyên ngành Quản trị-CLC: chi tiết

Danh sách giảng viên hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp - Chuyên ngành Quản trị chất lượng: chi tiết

 

 

Khoa Tài chính

Vào lúc 8h00, ngày 12/12/2017, sinh viên khóa K40, K40-CLC và khóa cũ ĐHCQ chuyên ngành Tài chính tập trung tại Hội trường A116 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, để nghe hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

Danh sách giảng viên hướng dẫn Chuyên ngành Tài chính, Tài chính - CLC: chi tiết
 
 
Viện Du lịch

Phân công hướng dẫn sinh viên Viện Du lịch thực tập tại Trường Đại học Khoa học ứng dụng Stenden, Hà Lan từ ngày 27/01/2018 đến ngày 26/04/2018: chi tiết

 

 

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing (Cập nhật file lúc 11g30, ngày 27/12/2017)

Phân công hướng dẫn sinh viên chuyên ngành Ngoại thương: chi tiết

Phân công hướng dẫn sinh viên ngành Marketing: chi tiết

Phân công hướng dẫn sinh viên ngành Kinh doanh thương mại: chi tiết

Phân công hướng dẫn sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế - CLC: chi tiết

Phân công hướng dẫn sinh viên chuyên ngành Kinh doanh quốc tế: chi tiết

 

 

Khoa Ngân hàng

Thời gian: Ngày 17/12/2017 (11g30)

Địa điểm: Hội trường A1.16 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM

Nội dung: Triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập.

 
 

Khoa Kế toán

Lịch hẹn gặp sinh viên buổi đầu tiên của giảng viên: xem chi tiết

Phân công hướng dẫn sinh viên chuyên ngành Kiểm toán: chi tiết

Phân công hướng dẫn sinh viên chuyên ngành Kiểm toán-CLC; Kế toán doanh nghiệp-CLC: chi tiết

Phân công hướng dẫn sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp: chi tiết

Phân công hướng dẫn sinh viên chuyên ngành Kế toán công: chi tiết