Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 39 – ĐHCQ, đợt 2 năm 2017

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 18/5/2016 đến 21/5/2016

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2017;

Sinh viên đăng ký thực tập lại và viết Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 18/5/2016 đến 14/7/2016

Sinh viên đóng học phí thực tập lại tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 18/5/2016 đến 14/7/2016

Sinh viên đóng học phí học lại học phần tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 17/7/2017 đến 21/7/2017

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu (1 tuần)

Khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 31/7/2017 đến 08/10/2017

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa, GVHD và sinh viên

Tuần đầu tháng 10/2017

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2018

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 10/10/2017

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa

Khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 03/11/2017

Hạn cuối khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Khoa, phòng QLĐT-CTSV

Từ 08/11/2017 đến 09/11/2017

Sinh viên nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (tải mẫu từ www.online.ueh.edu.vn) và ảnh làm kỷ yếu

Phòng QLĐT-CTSV (A0.14)

Ngày 16/11/2017

Xét tốt nghiệp, đợt 2 năm 2017

Hội đồng

Từ 17/11/2017 đến 21/11/2017

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.online.ueh.edu.vn

14g00 ngày 20/12/2017

Tập huấn nhận bằng, quy định lễ phục, chụp ảnh trong Lễ tốt nghiệp;

Cấp chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm, giấy khen, kỷ yếu.

Phòng QLĐT-CTSV, TC-HC, CTCT, trung tâm HTSV và sinh viên (A1.16)

08g00 ngày 22/12/2017

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết)

Ban tổ chức