Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập ĐHCQ – Học kỳ đầu – Năm 2019

Lưu ý: Thời gian thực tập ĐHCQ các khóa: chi tiết

 

 

Khoa Kinh doanh quốc tế- Marketing (Cập nhật lúc 16g45 ngày 26/12/2018)

- Danh sách phân công giảng viên chuyên ngành Ngoại thương: xem chi tiết

- Danh sách phân công giảng viên chuyên ngành Thương mại: xem chi tiết

- Danh sách phân công giảng viên chuyên ngành Marketing: xem chi tiết

- Danh sách phân công giảng viên chuyên ngành Kinh doanh quốc tế: File_1, File_2(CLC) 

 

 

Viện Du lịch

- Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp: xem chi tiết

 

 

Khoa Luật

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp: xem chi tiết

 

 

Khoa Kế toán

- Lịch triển khai kế hoạch thực tập, phổ biến yêu cầu viết Khóa luận tốt nghiệp của Khoa Kế toán cho sinh viên ĐHCQ-K41 và các khóa cũ được tổ chức ngày 04/12/2018 tại Hội trường A116 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, từ lúc 18g00 đến 20g30.

- Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập khoa sẽ thông báo vào ngày 17/12/2018.

- Chuyên ngành Kế toán công: xem chi tiết

- Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, bao gồm CLC: File1; File2_CLC

- Chuyên ngành Kiểm toán, bao gồm CLC: File1; File2_CLC

- Lịch hẹn sinh viên: xem chi tiết

 

Khoa Quản trị

- Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp (File gồm 4 sheet): xem chi tiết

 

 

 

Khoa Ngân hàng

Lịch triển khai kế thực tập của sinh viên chuyên ngành Chứng khoán, Ngân hàng, Khóa 41 - ĐHCQ cụ thể như sau:

- Thời gian: Lúc 17h45, ngày 26/11/2018 (Thứ Hai); Lúc 17h45, ngày 03/12/2018 (Thứ Hai); 

- Địa điểm: Hội trường A.116  - 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3:

 

 

Khoa Tài chính

Vào lúc 7h00 thứ 6, ngày 16/11/2019, sinh viên khóa 41 chuyên ngành Tài chính tập trung tại Hội trường A1.16 [59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3], để nghe hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

- Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp, bao gồm ĐHCQ và ĐHCQ-CLC (Cập nhật 8g30 ngày 07/12/2018): xem chi tiết

- Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập bổ sung (bao gồm CLC): xem chi tiết

 

 

Khoa Kinh tế

 

TT

Họ và Tên GV

Ngày/Giờ

Địa điểm

Chuyên ngành

1

Huỳnh Kiều Tiên

Sáng T5(8/11/2018)

H.204

TĐG

2

Nguyễn Thị Hồng Thu

Chiều T5 (22/11/2018)

H.101

BĐS

3

Đỗ Hoàng Minh

Chiều T5(8/11/2018)

H.201

KHĐT 1

Đỗ Hoàng Minh

Sáng T6 (9/11/2018)

H.201

KHĐT2

4

Ngô Hoàng Thảo Trang

Sáng T7(24/11/2018)

B308

KTH

5

Võ Thành Tâm

Sáng  T4(14/11/2018

H.101

QL.NNL

 

Ghi chú:

  • Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM
  • Cơ sở H – 1A Hoàng Diệu, quận Phú Nhuận, TP.HCM