Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập ĐHCQ – Học kỳ cuối – Năm 2018

Lưu ý: Thời gian thực tập ĐHCQ các khóa: chi tiết

 

 

Khoa Kế toán

Vào lúc 18h00 thứ 6, ngày 20/7/2018, sinh viên khóa ĐHCQ và các khóa cũ chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán, Kế toán công tập trung tại phòng D103 [196 Trần Quang Khải, quận 1], để nghe hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

 

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn làm KLTN: chi tiết

 

 

Khoa Tài chính

Vào lúc 7h30 thứ 4, ngày 18/7/2018, sinh viên các khóa chuyên ngành Tài chính tập trung tại phòng D101 [196 Trần Quang Khải, quận 1], để nghe hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

 

Khoa Kinh tế

Vào lúc 15h30 thứ 6, ngày 20/7/2018, sinh viên các khóa tập trung tại phòng H001 [1A Hoàng Diệu, quận Phú Nhuận], để nghe hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

 

Giảng viên phụ trách : Thầy Lê Thành Nhân

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn làm KLTN: chi tiết

 

Khoa Ngân hàng

Lịch Khoa Ngân hàng triển khai kế hoạch thực tập khóa 40 đợt 2 (chuyên ngành Ngân hàng, Chứng khoán):

 
Thời gian: 16h00, ngày 19/7/2018
Địa điểm: VP khoa Ngân hàng – D.204 – 196 Trần Quang Khải – P. Tân Định, Q.1, TP .Hồ Chí Minh 

 

Link: http://sob.ueh.edu.vn/thong-tin/lich-trien-khai-chuong-trinh-thuc-tap-tot-nghiep-khoa-40-dai-hoc-chinh-quy-dot-2-nam-2018-chuyen-nganh-ngan-hang-chung-khoan.html

 

 

Viện Du lịch

Sinh viên trực tiếp liên hệ với giảng viên đã phân công:

 

TT

Họ

Tên

Ngày sinh

Lớp

Giảng viên hướng dẫn

1

Nguyễn Nữ Thanh

Lan

16/05/1996

LH02

ThS. Lê Hồng Trân

(0937222636)

2

Nguyễn Thị Bích

Trâm

22/01/1994

LH01

 

 

Khoa Quản trị

Sinh viên trực tiếp liên hệ với giảng viên đã phân công: xem danh sách

 

 

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn làm KLTN: chi tiết

Sinh viên liên hệ với giảng viên theo lịch hẹn như nội dung thông báo của từng nhóm trong file chi tiết.

 

Thông tin website các Khoa: xem chi tiết