Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập ĐHCQ – Học kỳ cuối – Năm 2019

Lưu ý: Thời gian thực tập ĐHCQ các khóa:

- Khoa Kế toán: chi tiết

- Các Khoa còn lại: chi tiết

- Khóa 41 và sinh viên khóa cũ: chi tiết

- Các trường hợp sinh viên đã đăng ký nhưng chưa biết giảng viên hướng dẫn. Sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Khoa chuyên ngành: xem chi tiết

 

 

Khoa Tài chính

Sinh viên tập trung theo thời gian và địa điểm như sau:

-Chuyên ngành Tài chính:

            Lúc 07h30h ngày 02/7/2019, tại Hội trường A116 (59C Nguyễn Đình Chiểu).

-Chuyên ngành Quản trị rủi ro và Bảo hiểm:

            Lúc 13h30 ngày 02/7/2019, tại phòng A317 (59C Nguyễn Đình Chiểu).

Để được giảng viên hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần thiết cho việc thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

Lớp trưởng các lớp đại diện tới Văn phòng khoa nhận giấy giới thiệu thực tập từ ngày 01/7/19 tới ngày 03/7/19.

Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn: xem chi tiết

+ Danh sách bổ sung - ĐHCQ: xem chi tiết

+ Danh sách bổ sung - ĐHCQ-CLC: xem chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.

 

 

Viện Du lịch

Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn:

- Chuyên ngành Quản trị khách sạn: xem chi tiết

- Chuyên ngành Quản trị Lữ hành: xem chi tiết, Danh sách bổ sung

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.

 

 

Khoa Ngân hàng

Khoa Ngân hàng thông báo nội dung triển khai kế hoạch hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 42-ĐHCQ, cụ thể như sau:
Đối tượng: Toàn thể sinh viên khóa 42- ĐHCQ Chuyên ngành Ngân hàng, Chứng khoán.
Thời gian: 17g30 ngày 18/7/2019 (Thứ Năm).
Địa điểm: Hội trường A.116, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3.
Chương trình thực tập tốt nghiệp: xem chi tiết
 
 
Khoa Quản trị

Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn, bao gồm chuyên ngành Quản trị, Quản trị - CLC, Quản trị chất lượng, Quản trị khởi nghiệp: xem chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.

 

 

 

Khoa Kế toán

Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn, bao gồm chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán, Kiểm toán - CLC: xem chi tiết

+ Danh sách sinh viên bổ sung: xem chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.

 

 

 

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Danh sách sinh viên, sinh viên - CLC được phân công giảng viên hướng dẫn: xem chi tiết

Danh sách bổ sung: xem chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.

 

 

 

Khoa Luật

Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn: xem chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên.