Đang xử lí...

Thông báo về việc triển khai kế hoạch thực tập và tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 16B – Văn bằng 2 ĐHCQ

Phòng QLĐT-CTSV thông báo triển khai kế hoạch thực tập và tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 16B – VB2 ĐHCQ:

Thời gian: lúc 15g00, thứ Bảy, ngày 24/10/2015

Địa điểm: Hội trường chính A1.16 (59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. HCM).

 

Đề nghị sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ như thông báo để biết thông tin kế hoạch thực tập và tốt nghiệp.